Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki še nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti


05.05.2023

 

 

                                                                                                                                    Številka: 6042-1/2023-3754-1

                                                                                                                                    Ptuj, dne 03. 05. 2023

 

Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom in še nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti

 

S tem dopisom še posebej zaprošamo odgovorne osebe, kjer nimajo zadolženega uslužbenca,  ki dela z dokumentarnim gradivom, da le tega imenujejo in v skladu z zakonodajo omogočijo usposabljanje ter opravljanje zakonsko obveznega preizkusa strokovne usposobljenosti.

 

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, št. 51/14) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS., št. 66/16), mora biti delavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, strokovno usposobljen za to delo. Strokovna usposobljenost se izkazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti po opravljenem strokovnem usposabljanju.

 

Strokovno usposabljanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom in še nimajo opravljenega preizkusa usposobljenosti, bo v torek, 30. maja 2023 v prostorih Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Vičava 5 (bivša vojašnica), od 9.00 do predvidoma 16.00 ure.

 

Udeležba na strokovnem usposabljanju je pogoj za pristop k preizkusu strokovne usposobljenosti (4. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, Ur. l .RS, 66/16).

Datum ustnega preizkusa strokovne usposobljenosti bomo dogovorili na usposabljanju.

 

 

Na usposabljanju se bodo kandidati seznanili z(s):

 • namenom varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • dolžnostmi javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • pravili pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva pred prenosom v stalno zbirko,
 • načinom urejanja dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
 • roki hranjenja dokumentarnega gradiva,
 • postopki za uporabo dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
 • varstvom tajnosti osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost,
 • načinu varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo, ogled arhivskih skladišč,
 • pogoji za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni obliki,
 • načinom zajema, pretvorbe in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
 • področjem informatike (politika varovanja informacij, upravljanje z informacijskimi sredstvi, fizično in tehnično varovanje opreme in prostorov, obvladovanje dostopa, upravljanje varnostnih dogodkov, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja).
 • načinom in postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
 • kategorijami dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva,
 • načinom in postopkom izročanja arhivskega gradiva arhivu.

 

Prosimo vas, da pošljete izpolnjene prijavnice s kopijo opravljene zadnje izobrazbe najkasneje do četrtka, 25. maja 2023, na naslov: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5, 2250 Ptuj ali e-naslov: tajnistvo@arhiv-ptuj.si.

Za vsa dodatna vprašanja, informacije smo vam na voljo na tel. št. 02 78 79 730.

 

Cena strokovnega usposabljanja za pripravo na preizkus znaša 60 EUR.

Cena preizkusa strokovne usposobljenosti 50 EUR.

 

Plačilo se izvede na podlagi izpolnjene naročilnice, ki jo prinesete s seboj na izobraževanje ali jo pošljete po elektronski pošti, po izstavitvi računa v zakonitem roku.

 

Zgodovinski arhiv na Ptuju ni zavezanec za DDV.

 

Lepo vas pozdravljamo!

 

                                                                                                                   Katja Zupanič

                                                                                                                     direktorica

 

 

Priloge:

 

ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju, v vložku št. 1/00526/00

Matična številka: 5052807 TR: 01100-6030375476 Davčna številka: 86007084


O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
 • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.