Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Aktualno

MEDNARODNI DAN ARHIVOV

Dan odprtih vrat v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, ponedeljek 10. junij 2024 ob 17.00 uri


VSAK MILIMETER ŠTEJE, GEODEZIJA NA SLOVENSKEM SKOZI ČAS

Vljudno vabljeni na otvoritev razstave »Vsak milimeter šteje« - GEODEZIJA NA SLOVENSKEM SKOZI ČAS, v četrtek dne 21. 3. 2024 ob 18. uri v Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5.

Razstava Vsak milimeter štejeZgodovinski arhiv na Ptuju je prejemnik Listine za vpis na Unescovo Nacionalno listo Spomin sveta

 

V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani je bila 27. oktobra 2022 slavnostna podelitev Listin ustanovam za izbrane enote dokumentarne dediščine za vpis Nacionalno listo Spomin sveta za leto 2022. Unescov program Spomin sveta ( Memory of the world) je prvenstveno namenjen popularizaciji, poznavanju, pa tudi varovanju pisne kulturne dediščine, ki se hrani v arhivih, knjižnicah in muzejih. Nacionalni Odbor Spomina sveta, sestavljajo strokovnjaki treh področij: arhivov, knjižnic ter muzejev, z dodanimi predstavniki iz Ministrstva za kulturo ter Urada za Unesco. Odbor je na osnovi razpisa v letu 2021 ter prejetih kandidatur iz vseh treh področij  kulture (skupaj 80 predlogov), ob upoštevanju meril in kriterijev programa Spomin sveta, izvedel izbor 10-tih enot za vpis na Nacionalno listo Spomin sveta. Seznam vseh enot dokumentarne dediščine je objavljen na spletni strani Odbora (v okviru spleta NUK) . 

ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU je prejemnik Listine, za Ptujski mestni statut, 1513.

Iz področja arhivov je še prejemnik Arhiv Republike Slovenije, in sicer za: Serijo listin Grofov Celjskih (1262–1456) ter Korespondenco Primoža Trubarja in drugih protestantskih piscev (druga polovica 16. stoletja)

Ptujski mestni statut, 1513 (SI_ZAP/0070, Zbirka rokopisov, R-67)

Obdobje, v katerem je Ptuj dobil svoj drugi mestni statut, zaznamujejo velike spremembe na skoraj vseh področjih. Prehod iz srednjega v novi vek je čas gospodarske in duhovne krize, turške nevarnosti in še česa. Salzburški Ptuj so leta 1479 zasedli Ogri in ga obdržali 11 let, ko so ga zasedle cesarske čete. Postal je deželnoknežja last. Salzburška nadškofija se je sicer trudila, da bi mesto in gospostvo zopet prišli v njihovo last, a so ga Habsburžani zaradi strateške pomembnosti še nekaj let obdržali. Nazadnje so finančne težave prisilile cesarja Maksimilijana I., da ju je leta 1511 prodal s pravico do ponovnega odkupa nadškofu Lenartu Hodiškemu. Zaradi težav s prevzemom se je odkup nekoliko zavlekel. Nadškof je 17. julija 1513s spremstvom prijahal v mesto, kjer so ga slovesno sprejeli. Seznanil se je z njegovim stanjem, nato pa dal sestaviti nov statut.

Tako pomemben pravni dokument, ki je podrobno urejal delovanje mesta, je bil sestavljen v razmeroma kratkem času. Statut je bil spisan le v 20 dnevih, zagotovo tudi na račun predloge, tj. statuta iz leta 1376. Nadškof Lenart ga je potrdil v petek, in sicer na dan sv. Ožbalta, tj. 5. avgusta. Na eni strani kaže 207 členov statuta prizadevanje mestnega gospoda, da iz mesta kar največ pridobi, in mestnih oblasti, da nesebično poskrbijo za mesto; na drugi strani pa meščanov, da si znotraj mestnega obzidja zagotovijo normalno življenje.  

Za Ptuj sta ohranjena dva srednjeveška mestna statuta, ki sta edina tovrstna pravna spomenika za območje celinskih mest na Slovenskem. Ker se statut iz leta 1376 danes hrani v knjižnici vojvode Avgusta v nemškem mestu Wolfenbüttel, je v Zgodovinskem arhivu na Ptuju shranjeni statut iz 1513 še toliko bolj poseben in seveda že sam po sebi edinstven.

 

 


Objava fotografij iz fonda Gimnazija Ptuj

V sklopu širše dostopnosti do arhivskega gradiva, ki ga hranimo v Zgodovinskem arhivu na Ptuju smo v naši  Virtualni čitalnici v prosto objavo dodali fotografije iz fonda SI_ZAP/0142 Gimnazija Ptuj (fotografije so iz obdobja 1929-1979).

 

Vljudno vabljeni k ogledu.


Obvestilo o prostem dostopu do digitalizatov v fondu SI_ZAP/0070 Rokopisna zbirka

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da smo v sklopu širše dostopnosti do arhivskega gradiva, ki ga hranimo v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, v naši Virtualni čitalnici v prosto objavo dodali celoten digitalizirani sklop arhivskega gradiva iz fonda SI_ZAP/0070, Rokopisna zbirka, 1496-1956.

Za vpogled v digitalizirano gradivo na izbrani  popisni enoti v razdelku Datoteke kliknete na ustrezno povezavo do datoteke.

Vabljeni k ogledu!

 

 

Seznam prosto dostopnega gradiva v Virtualni čitalnici:

SI_ZAP/0070_00001 Urbar gospostva Gornji Ptuj,  cca.1677

SI_ZAP/0070_00002 Urbar gospostva Gornji Ptuj, 1622

SI_ZAP/0070_00003 Opis meja dominikalnih posesti gospostva Zavrč, 1840

SI_ZAP/0070_00004 Kopialna knjiga gospostva Turnišče, 1648-1792

SI_ZAP/0070_00005 Rektificirani subreparticijski urbar dominikanskega samostana na Ptuju, 1756-1793

SI_ZAP/0070_00006 Rektificirani subreparticijski urbar gospostva Turnišče, 1753-1785

SI_ZAP/0070_00007 Gradivo za sestavo rektificiranega subreparticijskega urbarja mestne župnije Ptuj, 1752-1753

SI_ZAP/0070_00008 Kupno pismo in urbar za posest meščanskega špitala na Ptuju, 1756

SI_ZAP/0070_00009 Urbar gornine gospostva Turnišče, 1733-1742

SI_ZAP/0070_00010 Urbar mestne župnije Ptuj, 1744

SI_ZAP/0070_00011 Rektificirani subreparticijski urbar minoritskega samostana na Ptuju, 1755-1758

SI_ZAP/0070_00012 Rektificirani subreparticijski gorninski urbar minoritskega samostana na Ptuju, 1755

SI_ZAP/0070_00013 Urbar minoritskega samostana na Ptuju,  cca.1740

SI_ZAP/0070_00014 Urbar imenja Moškanjci, 1659

SI_ZAP/0070_00015 Urbar imenja Markovci, 1666

SI_ZAP/0070_00016 Urbar gospostva Turnišče, 1676

SI_ZAP/0070_00017 Urbar imenja Trnovec, 1682

SI_ZAP/0070_00018 Urbar podedovanih ptujskih posesti in dohodkov Wolfa Sigmunda barona Herbersteina, 1616

SI_ZAP/0070_00019 Urbar gospostva Dornava, 1666

SI_ZAP/0070_00020 Urbar posesti in prihodkov v Slovenskih goricah, ki jih je Janez Jožef baron Mauerburg prejel od brata Tomaža Ignaca, 1688

SI_ZAP/0070_00021 Register gornine meščanskega špitala na Ptuju, 1708-1715

SI_ZAP/0070_00022 Urbar urada Ključarovci, 1686

SI_ZAP/0070_00023 Urbar gospostva Gornji Ptuj, 1597

SI_ZAP/0070_00024 Urbar zemljiške posesti na spodnjem Ptujskem polju, ki jo je baron Maschwander prodal baronu Sauerju,  cca.1660

SI_ZAP/0070_00025 Urbar zemljiške posesti na spodnjem Ptujskem polju, ki jo je pl. Raunach prodal baronu Sauerju, 1666

SI_ZAP/0070_00026 Ferdinand Raisp: Kronika mesta Ptuj II., 1888-1898

SI_ZAP/0070_00027 Ferdinand Raisp: Kronika mesta Ptuj I., 1857-1887

SI_ZAP/0070_00028 Spominska knjiga dominikanskega samostana na Ptuju, 1673-1794

SI_ZAP/0070_00029 Kronika župnije Sv. Bolfenka na Kogu, 1840-1937

SI_ZAP/0070_00030 Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuja, 1684-1917

SI_ZAP/0070_00031 Kronika deželnoknežjega komornega mesta Ptuj, 1873-1913

SI_ZAP/0070_00032 Ludvik Pečko: Zgodovina minortiskega samostana in župnije Sv. Petra in Pavla na Ptuju, 1861

SI_ZAP/0070_00033 Kronika nadžupnije sv. Jurija na Ptuju, 1732-1849

SI_ZAP/0070_00034 Ambrozij Capello: Kronika dominikanskega samostana na Ptuju, 2. del, 1696

SI_ZAP/0070_00035 Jurij Hauptmanič: Ptujska kronika,  cca.1690

SI_ZAP/0070_00036 Kronika mestne ljudske šole na Ptuju, 1832

SI_ZAP/0070_00037 Joseph Hönisch: Zgodovina gospodov Ptujskih, 1855

SI_ZAP/0070_00038 Joseph Hönisch: Zgodovina gospodov Ptujskih, 1855

SI_ZAP/0070_00039 (Eduard Damisch): Zgodovina nemške veje plemiške rodbine Leslie, 1855

SI_ZAP/0070_00040 Simon Povoden: Meščanska čitanka, I. del, 1821

SI_ZAP/0070_00041 Simon Povoden: Meščanska čitanka, II. del, 1825

SI_ZAP/0070_00042 Simon Povoden: Zgodovina župnij mariborskega okrožja in sekavske škofije, 1833

SI_ZAP/0070_00043 Matej Slekovec: Chorimagistri Petovienses, 1897

SI_ZAP/0070_00044 Joseph Hönisch: Gradivo za zgodovino Ptuja in okolice, 1858

SI_ZAP/0070_00045 Genealoško-biografski opis baronske rodbine Dienersperg, 1835-1910

SI_ZAP/0070_00046 Protokol trga Ptujska Gora, 1642-1711

SI_ZAP/0070_00047 Glavna poslovna knjiga podjetja Fürst s Ptuja, 1825-1860

SI_ZAP/0070_00048 Dr. Neiss: Medicinska topografija mesta Ptuj in njegove okolice, 1807

SI_ZAP/0070_00049 Protokol zapisnikov sodnih sej ptujskega mestnega sveta, 1819-1820

SI_ZAP/0070_00050 Pismo Stanka Vraza Jožefu Muršcu na Ptuj, 1837.07.29

SI_ZAP/0070_00051 Glavna poslovna knjiga ptujskega tesarskega mojstra Leopolda Schickelgruberja, 1785-1798

SI_ZAP/0070_00052 Knjiga naročnikov zdravil lekarne Pri zlatem jelenu na Ptuju, 1786-1802

SI_ZAP/0070_00053 Dnevnik nadporočnika Alojza Pollaka, 1820-1851

SI_ZAP/0070_00054 Rudarski red za spodnjeavstrijske dežele 1553, 1805

SI_ZAP/0070_00055 Navodila za sestavljanje zdravil in zatiranje bolezni, 17. st.

SI_ZAP/0070_00056 Rudarski red za spodnjeavstrijske dežele ter Rudarski red za salzburško nadškofijo, 1553

SI_ZAP/0070_00057 Navodila za zdravljenje bolezni in recepti za pripravo jedi, 1683

SI_ZAP/0070_00058 Priročnik za vojaško administracijo, 1843

SI_ZAP/0070_00059 Simon Povoden: Prispevek k štajerski cerkveni zgodovini, I. del - župnije, kuracije in podružnice v mariborski kresiji ter Simon Povoden: Prispevek k štajerski cerkveni zgodovini, II. del - samostani na Štajerskem, 1823

SI_ZAP/0070_00060 Popis podložnih posesti Minoritskega samostana Ptuj v Gornjem uradu, 1700

SI_ZAP/0070_00061 Urbar imenja, prodanega s strani Jurija st. gospoda Stubenberga Janezu Frideriku baronu Herbersteinu, 1595

SI_ZAP/0070_00062 Knjiga lekarniških receptov lekarne Pri zlatem jelenu na Ptuju, 1859-1879

SI_ZAP/0070_00063 Knjiga izplačil plač uslužbencem gospostva Vurberk, 1734-1737

SI_ZAP/0070_00064 Protokol zapisnikov sodnih sej ptujskega mestnega sveta, 1822-1823

SI_ZAP/0070_00065 Štiftni register gospostva Gornji Ptuj, 1675

SI_ZAP/0070_00066 Zbirka prepisov dokumentov dominikanskega samostana na Ptuju,  cca.1496

SI_ZAP/0070_00067 Ptujski mestni statut, 1513.08.05

SI_ZAP/0070_00068 Kronika mesta Ormož, 1877-1956

SI_ZAP/0070_00069 Seznam ormoških čitalničarjev, 1884-1938

SI_ZAP/0070_00070 Ivan Najžer: Trg Središče, 1955

SI_ZAP/0070_00071 Kronika mesta Ptuj I., 1873-1886

SI_ZAP/0070_00072 Kronika mesta Ptuj II., 1886-1892

SI_ZAP/0070_00073 Kronika mesta Ptuj III., 1893-1909

SI_ZAP/0070_00074 Protokol gospostva Branek za trg Ljutomer, 1694-1704

SI_ZAP/0070_00075 Register vinske desetine gospostva Bistriški grad, 1674-1675

SI_ZAP/0070_00076 Urbar kupljenih posesti Jurija Sigmunda gospoda Stubenberga, 1593

SI_ZAP/0070_00077 Joseph Hönisch: Zgodovina gospodov Ptujskih, 1855

SI_ZAP/0070_00078 Jurij Hauptmanič: Ptujska kronika cca. 1690,  cca.1855

SI_ZAP/0070_00079 Matej Slekovec: Chorimagistri Petovienses 1897, 19399

SI_ZAP/0070_00080 Joseph Hönisch: Nagrobnik ptujskega nadžupnika Henrika iz leta 1341, 1858

SI_ZAP/0070_00081 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Ožbalta na Ptuju,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00082 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Urban - Destrnik,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00083 Joseph Hönisch: Kaplani kuracije sv. Bolfenka v Slovenskih goricah,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00084 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Rupert v Slovenskih goricah,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00085 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Andraž v Slovenskih goricah,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00086 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Marjeta niže Ptuja,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00087 Blagajniški dnevnik prihrankov Karoline Fürst, roj. Schwab, 1879-1913

SI_ZAP/0070_00088 Josip Kostanjevec: Ormož in njegova zgodovina, 1928

SI_ZAP/0070_00089 Stoletni koledar, 1838

SI_ZAP/0070_00090 Matija Šinko: Sanje Device Marije, 1846

SI_ZAP/0070_00091 Meditacija o smrtnem grehu, 1770

SI_ZAP/0070_00092 Meditacija o malem (odpustljivem) grehu, 1770

SI_ZAP/0070_00093 Pridiga o dvojni pokornosti, 1817

SI_ZAP/0070_00094 Pridiga ob priliki posvetitve prapora pešpolka Lusignan,  cca.1806

SI_ZAP/0070_00095 Pridiga ob priliki dneva presvetega imena Jezusovega,  cca.1820

SI_ZAP/0070_00096 Jožef Muršec: Pridiga ob priliki dneva sv. Bolfenka, 1830

SI_ZAP/0070_00097 Jožef Muršec: Pridiga ob priliki dneva vseh svetih, 1830

SI_ZAP/0070_00098 Jožef Muršec: Pridige II.,  cca.1832

SI_ZAP/0070_00099 Jožef Muršec: Pridige V., 1832

SI_ZAP/0070_00100 Pismo vojaškega topničarja Antona Rosiga iz Hamburga bratu, 1851

SI_ZAP/0070_00101 Knjižica z recepti za kozmetične izdelke lekarne Pri zlatem jelenu, s.d. (brez datuma)

SI_ZAP/0070_00102 Knjižica z recepti za kozmetične izdelke lekarne Pri zlatem jelenu, s.d. (brez datuma)

SI_ZAP/0070_00103 Začetki splošnega šolstva na Ptuju, s.d. (brez datuma)

SI_ZAP/0070_00104 Pismo avstrijskega zunanjega ministra Klemensa von Metternicha, 1813.10.17

SI_ZAP/0070_00105 Faksimile ptujskega mestnega statuta iz 1376,  cca.1941

SI_ZAP/0070_00106 Urbar urada Gočova, 1681.04.27

 


O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
  • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
  • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.