Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Založniška dejavnost

Strokovni delavci, kot rezultat strokovnega arhivskega dela, fond knjižnice dopolnjujejo s publikacijami, ki jih izda arhiv. To je tudi najobsežnejši in najpomembnejši sklop publicistične dejavnosti arhiva. Gre za t. i. pripomočke za raziskavo arhivskega gradiva, ki jih tvorijo publikacije, kot so objave arhivskih virov, arhivskih inventarjev, arhivskih vodnikov, objave popisov izbranih fondov, ki niso pripravljeni do stopnje inventarja. Kombinacijo med arhivskim pripomočkom za raziskave in predstavitvijo gradiva predstavljajo razstavni katalogi. Tu so še objave v samostojnih publikacijah ter članki v strokovnih in drugih revijah, pomemben sklop pa je tudi priprava in izdaja publikacij s področja zgodovinopisja, zlasti teh, ki so nastale na podlagi proučevanja arhivskega gradiva.

Založniška dejavnost 2021 - 2023

Fürsti : pet generacij ptujskih meščanov in veletrgovcev z vinom = Familie Fürst : Pettauer Bürger und Weingroßhändler in fünf Generationen / Dejan Zadravec ; katalog

Pekarne in pekarstvo na Ptujskem skozi čas : [razstavni katalog] / Monika Čuš ... [et al.]

Knjiga Zapisnik duš - status animarum župnije sv.Jurija na Ptuju za ožje mestno območje Ptuja za leta 1826,
 1827 in 1835

Zapisnik duš - status animarum župnije sv. Jurija na Ptuju za ožje mestno območje Ptuja za leta 1826, 1827 in 1835 / [avtorica transkripcije in uvodne študije] Marija Hernja Masten ; [slikovno gradivo Zgodovinski arhiv na Ptuju ... et al.] - Publikacije Zgodovinskega arhiva na Ptuju. Viri ; 5

Metamorfoze delov ptujskega mestnega jedra v zadnjem stoletju : [katalog k fotografski razstavi, galerijski hodnik Zgodovinskega arhiva na Ptuju] / Dejan Zadravec, Boris Farič, Aleksander Fenos

Knjiga Vino na meji = Vino na granici

Vino na meji = Vino na granici / [avtorji kataloga Borut Batagelj ... [et al.] ; uredila Borut Batagelj, Ana Tuk ; prevod Martina Lesjak, Karmen Levanić, Lučka Mlinarič]

 

 

 

 

 

 

Založniška dejavnost 2015 - 2021

Gledališka ustvarjalnost na Ptuju (od 18. stoletja do danes) : ob 25-letnici Mestnega gledališča Ptuj (1995-2020)

Gledališka ustvarjalnost na Ptuju (od 18. stoletja do danes) : ob 25-letnici Mestnega gledališča Ptuj (1995-2020) : [razstavni katalog] / Nataša Majerič Kekec,2020

Od zibelke do groba : življenje slikarja Jana Oeltjena skozi gradivo Zgodovinskega arhiva na Ptuju

Od zibelke do groba : življenje slikarja Jana Oeltjena skozi gradivo Zgodovinskega arhiva na Ptuju : [razstavni katalog] / Dejan Zadravec, Martina Mehrmann-Schmidt, 2019

Fotografske metamorfoze Ptuja v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja

Fotografske metamorfoze Ptuja v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja : [katalog k fotografski razstavi : galerijski hodnik Zgodovinskega arhiva na Ptuju, 20. junij 2019 - december 2019] / [avtorica kataloga Katja Zupanič ; fotografije Zgodovinski arhiv na Ptuju, SI_ZAP/0289, Jože Vrabl, 1924-1981],2019

Wrmberch,
 Wurmberg,
 Vurberk - nemirna zgodovina gradu in gospostva od nastanka do bomb(astič)nega uničenja

Wrmberch, Wurmberg, Vurberk - nemirna zgodovina gradu in gospostva od nastanka do bomb(astič)nega uničenja : katalog k razstavi ob 780. obletnici najstarejše omembe Vurberka / Aleš Jambrek, Dejan Zadravec ; [fotografije in gradivo Zgodovinski arhiv na Ptuju ... et al.],2018

Resnice preteklosti hranimo za dejstva prihodnosti

Resnice preteklosti hranimo za dejstva prihodnosti : jubilejna publikacija ob šestdesetletnici Zgodovinskega arhiva na Ptuju / [avtorji besedil Katja Zupanič ... [et al.] ; zbrala in uredila Katja Zupanič ; prevod Katja Vrabl ; fotografije Zgodovinski arhiv na Ptuju, Črtomir Goznik, Boris Farič], 2015

Z vlakom čez mejo

Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice / [avtorji Mihaela Barbaric ... [et al.] ; uredila Ana Tuk, Borut Batagelj ; prevod Lučka Mlinarič, Kristina Silaj], 2015

Vse za zdravje in blaginjo skupnosti

Vse za zdravje in blaginjo skupnosti! : [150 let Rdečega križa Slovenije in 60 let Občinskega odbora Rdečega križa Slovenije Ptuj : katalog k razstavi] / [avtorica Nataša Majerič Kekec ; zunanji strokovni sodelavec Radovan Pulko ; fotografije in gradivo Zgodovinski arhiv na Ptuju ... et al.], 2016

Vzpon in zaton Dienerspergov

Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908) / Boris Golec ; [prevod povzetka Tina Bahovec ; kartografija Mateja Rihtaršič], 2017

Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684

Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik / Dejan Zadravec ; [fotografije Boris Farič, Damjan Lindental, Branko Vnuk], 2017

Kino je vedno dobra ideja

Kino je vedno dobra ideja : 120 let od prve kinopredstave na Ptuju / [avtorji Katja Zupanič ... [et al.] ; uredniški odbor Mateja Lapuh, Aleksander Kraner, Katja Zupanič ; fotografije Zgodovinski arhiv na Ptuju ... et al.], 2017

Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne

Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne / [avtorji popisov Bojana Aristovnik ... [et al.] ; uredil Jure Volčjak ; prevod povzetka Alenka Hren], 2017

 

 

 

 • Viri

1. Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuja: 1684–1917, uredila (in besedilo) Marija Hernja Masten, povzetek v nemščino in angleščino Nada Jurkovič, fotografije Bine Kovačič, 1995.

2. Statut mesta Ptuja 1513, spremna beseda in uredila Marija Hernja Masten, prepis in prevod Dušan Kos, fotografije Bine Kovačič, 1999.

3. Urbar gospoščine Gornji Ptuj 1597: arhivska obdelava vira in njegova znanstvena uporaba, Marija Hernja Masten, fotografije Boris Prelog, prevod povzetka v angleški jezik Nada Jurkovič, 2008.

Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju

 

 • Inventarji

1. Mestni odbor Osvobodilne fronte Ptuj 1945–1952, Nada Jurkovič. Okrajni premogovniki Ptuj 1947–1959, Brane Oblak, 1983.

2. Varia: 1634–1983, Nada Jurkovič, pripravil Zgodovinski arhiv Ptuj, 1984.

3. Kreditne zadruge ormoškega področja: 1906–1948, Branko Oblak, 1986.

4. Urbarji gospoščine Hrastovec: 1555–1848, Marija Hernja Masten, prevod v nemščino in angleščino Nada Jurkovič, 1993.

5. Služba družbenega knjigovodstva. Zaključni račun [računalniška datoteka]: 1953–1986, Branko Oblak, fotografije Fototeka Zgodovinski arhiv Ptuj, fond Turistično društvo Ptuj, 1998.

6. Kmetijski kombinat Ptuj, Skupne službe: 1949–1991: inventar, pripravil Branko Oblak, fotografije Kmetijski kombinat Ptuj, 2010.

Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju

 

 • Vodniki

1. Skozi zgodovinski arhiv v Ptuju 1955–1980, avtorji prispevkov Andrej Fekonja et al., odgovorni urednik Andrej Fekonja, fotografija na naslovni strani Mišo Koltak, 1980.

2. Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Ptuju, 1985.

3. Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva na Ptuju – ZAP, avtorji uvodnih tekstov Marija Hernja Masten et al., gradivo so urejali in popisovali Marija Hernja Masten et al., prevod v nemški jezik, prevod v angleški jezik Nada Jurkovič, fotografije Damjan Lindental, Boris Prelog, Albin Kovačič, 2009.

Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju

 

 • Gradiva in razprave

1. Mestni statut 1376 – Stadtrecht vom 1376, Mednarodni simpozij Ptujsko mestno pravo v srednjeevropskem prostoru – Internationales Symposium Ptujer/Pettauer Stadtrecht im mitteleuropäischen Raum, Ptuj, 17. in 18. oktober 1996. Simpozij sta pripravila Zgodovinski arhiv Ptuj in Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Pravnozgodovinski inštitut, zbrala in uredila Marija Hernja Masten, fotografije Fototeka Zgodovinskega arhiva Ptuj et al., prevodi v nemški jezik Mišo Koltak, prevodi v angleški jezik Matjaž Tratnik, 1997.

2. Izobraževanje in zaposlovanje žensk nekoč in danes [zbornik], glavna urednica Tjaša Mrgole Jukič, prevodi Miranda Andrič, 1998.

3. Razmerje med mestom in vasjo kot problem slovenskega narodnega gibanja na primeru Ptuja in okolice pred prvo svetovno vojno (nekateri vidiki): skrajšana magistrska naloga, Kristina Šamperl Purg, prevod v angleščino in nemščino Nada Jurkovič, 2001.

4. Statut mesta Ptuj iz leta 1513 – Das Stadtrecht von Ptuj aus dem Jahre 1513 / Mednarodni simpozij Ptujsko mestno pravo v srednjeevropskem prostoru – Internationales Symposion Das Stadtrecht von Ptuj (Pettau) im mitteleuropäischen Raum, Ptuj, 5.–7. november 1997. Uredila Marija Hernja Masten, prevod v nemški jezik Marija Vukašinović-Mikuž, prevod v angleški jezik Mišo Koltak, fotografije Bine Kovačič, Boris Farič, 2003.

5. Mestni pečati in grb mesta Ptuj, Marija Hernja Masten, prevod povzetka v nemški in angleški jezik Nada Jurkovič, fotografije Bine Kovačič, gradivo Zgodovinski arhiv Ptuj et al., 2004.

6. Janez Puh – Johann Puch: človek, izumitelj, tovarnar, vizionar: 1862–1914, glavna urednica Kristina Šamperl Purg, stare fotografije so prispevali Jožica Brecelj et al., fotografije Bine Kovačič et al., prevodi Doris Bencig Munda et al., predgovore so prispevali Anton Trstenjak et al., 1998.

7. Kino je vedno dobra ideja : 120 let od prve kinopredstave na Ptuju / [avtorji Katja Zupanič ... [et al.] ; uredniški odbor Mateja Lapuh, Aleksander Kraner, Katja Zupanič ; fotografije Zgodovinski arhiv na Ptuju ... et al.], 2017

8. Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik / Dejan Zadravec ; [fotografije Boris Farič, Damjan Lindental, Branko Vnuk], 2017

Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju

 

 • Katalogi

1. Desetletja revolucije borb in zmag: Razstavni paviljon Dušana Kvedra Ptuj, 22. marca – 25. aprila 1977, katalog pripravili Andrej Fekonja et al., redakcija kataloga Štefka Cobelj, fotografije Mišo Koltak, 1977.

2. 600 let ustavne in upravne zgodovine mesta Ptuja: katalog razstave Zgodovinskega arhiva v Ptuju, 1979.

3. 1331–1981 Ormoške mestne pravice. 650 let ormoških mestnih pravic: katalog razstave, 1981.

4. 20 let delavskih srečanj bratstva in prijateljstva – 20 godina radničkih susreta bratstva i prijateljstva, prevodi v hrvaščino Vladimir Kapun, fotografije Stanko Kosi, 1982.

5. Iz fondov zemljiških gospoščin: Ptuj, 26. 2. – 18. 3. 1988, avtor razstave in kataloga Jože Mlinarič, 1988.

6. Die Weinrebe und der Wein im Laufe der Zeit: Ausstellungskatalog, Gornja Radgona, 17. 8. – 25. 8. 1991, Übersetzung ins Deutsche Mišo Koltak, Fotos Bine Kovačič, 1991.

7. Trta in vino skozi čas: katalog k razstavi Trta in vino skozi čas, pripravili Marija Hernja Masten, Nada Jurkovič, fotografije Bine Kovačič, prevod za katalog v nemščino Mišo Koltak, 1991.

8. 120-letnica kasaškega športa v Ljutomeru: katalog k razstavi, Ljutomer, Galerija A. Trstenjaka, 29. julij do 15. september 1994, strokovna priprava kataloga Nada Jurkovič in Marija Hernja Masten, sodelavki Nežka Rašl, Zdenka Ristič, fotografije Bine Kovačič, 1994.

9. Dijaški dom, moj drugi dom: dijaški dom Ptuj 1900–1995, avtorja besedila Tjaša Mrgole Jukič, Brane Oblak, prevodi Nada Jurkovič, 1995.

10. Tudi na Ptuju so igrali tenis: 1924–1994: katalog, razstavišče na gradu 25. april – 21. maj 1995, avtorica razstave in besedila Tjaša Mrgole Jukič, 1995.

11. 85 let kmečkega varčevanja: razstava v prostorih KZ Ptuj od 1. 12. 1995 do 15. 1. 1996, avtor vsebine Brane Oblak, 1995.

12. 110 let Turističnega društva Ptuj: 1886–1996, Marija Hernja Masten et al., 1996.

13. Mostovi Ptuja: razstava, zloženka in film, Miheličeva galerija, avgust 1997, besedilo Tjaša Mrgole Jukič, Marija Lubšina Tušek, Marjan Pipenbaher, 1997.

14. Kdo si Janez Puh, Johann Puch: Janez Puh – človek, izumitelj, industrialec, pripravljalni katalog za razstavo je zasnovala in strokovno uredila Kristina Šamperl Purg, predgovore so prispevali Anton Trstenjak et al., 1997.

15. Dekleta in šola: zloženka, besedilo Tjaša Mrgole Jukič, 1998.

16. Zgradili so ga v 33 dneh in nočeh: razstava podarjenih fotografij Dušana Marinška o gradnji železniškega mostu na Ptuju leta 1945: zloženka, besedilo Tjaša Mrgole Jukič, 1998.

17. 90-letnica septembrskih dogodkov 1908–1998: Ptuj, 12. septembra 1998, refektorij Minoritskega samostana: razstava je posvečena dogodkom, ki so se pripetili 13. septembra 1908 na Ptuju, pripravili Marija Hernja Masten, Irena Mavrič, Jakob Emeršič, fotografije Boris Farič, 1998.

18. Janez Puh – Johann Puch: človek, ki je svet obrnil na glavo, katalog zasnovala Kristina Šamperl Purg, fotografije Bine Kovačič et al., prevod v nemški jezik Doris Munda, Nada Jurkovič, France M. Dolinar, prevod iz nem. v slov. Doris Munda, Nada Jurkovič, prevod v angleški jezik Mišo Koltak, Vladimir Sunčič, 1999.

19. Zbiranje in ohranjanje pisnih ter tiskanih dragocenosti: razstava ob 110-letnici Muzejskega društva na Ptuju, 7. november 2003, Razstavišče knjižnice Ivana Potrča na Ptuju, avtorici kataloga Mira Jerenec, Marija Hernja Masten, fotografije Albin Kovačič, Boris Farič, Foto Langerholc, 2003.

20. Jože Vrabl: 1913–1982: fotografska dediščina: katalog razstave, izbor fotografij Milan Golob et al., 2005.

21. Prvi med enakimi! Funkcija mestnega sodnika in župana skozi stoletja, Marija Hernja Masten, Nataša Majerič Kekec, prevod povzetka v nemški jezik Nada Jurkovič, prevod povzetka v angleški jezik Simona Meglič, fotografski posnetki iz originalov in arhivskega gradiva Boris Prelog, Damjan Lindental, 2006.

22. Nacionalna zavest se je prebudila na Ptuju leta 1908: katalog razstave v Galeriji Magistrat ob stoti obletnici septembrskih dogodkov na Ptuju, besedilo Katja Zupanič, gradivo in fotografije Zgodovinski arhiv na Ptuju et al., prevod povzetka v nemščino Ivan Fras, 2008.

23. Kako so nekoč hodili v šolo: zgodovina ptujskih osnovnih šol: katalog k razstavi v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, 17. november – 8. december 2011, Nataša Majerič Kekec, 2011.

24. Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji – Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici, avtorji kataloga Borut Batagelj et al., uredili Branka Molnar, Mojca Horvat, prevod v slovenski jezik Lučka Mlinarič, prevod v hrvaški jezik Ana Šerdoner, prevod v angleški jezik Karmen Levanić, 2011.

25. Stara šara?! Problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij: katalog k razstavi, avtorji Borut Batagelj et al., 2012.

26. Z vlakom čez mejo – Vlakom preko granice: katalog k razstavi, avtorji Mihaela Barbaric et al., uredila Ana Tuk, Borut Batagelj, prevod Lučka Mlinarič, Kristina Silaj, 2015.

27. Vse za zdravje in blaginjo skupnosti!, 150 let Rdečega križa Slovenije in 60 let Občinskega odbora Rdečega križa Slovenije Ptuj, avtorica Nataša Majerič Kekec, katalog k razstavi, 2016.

Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju
Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju
Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju
Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju  

 

 • Drugo

1. Slovenski arhivi in javnost: 16. arhivsko zborovanje, Ptuj, 27.–29. september 1995, organizatorja Zgodovinski arhiv Ptuj in Arhivsko društvo Slovenije, uredila Marija Hernja Masten, 1995.

2. Anton Klasinc: zbornik, uredniški odbor Ivan Lovrenčič, Kristina Šamperl Purg, Miroslav Novak, 1998.

3. Avtomobilizem na Kranjskem in Janez Puh: izumitelj in industrijalec slovenskega rodu v luči arhivskega gradiva Arhiva Republike Slovenije, Saša Serše, 1998.

4. Dekleta in šola – Ragazze e scuola, italijanski katalog, 1999.

5. Šole naših babic, besedilo Aleksandra Serše et al., 2000.

6. Izobraževanje in zaposlovanje žensk nekoč in danes II, glavna urednica Tjaša Mrgole Jukič, prevodi Armidas, 2000.

7. Ob 100-letnici ustanovitve prve čebelarske podružnice na Destrniku: 1904–2004, uredil Franjo Rebernak, fotografije revija Slovenski čebelar, 2004.

8. Ne damo se! Slovenska osamosvojitvena vojna: dogajanje na Ptujskem in Ormoškem v desetdnevni vojni 1991, avtorici Nataša Kolar, Katja Zupanič, fotografije Miran Fišer et al., 2006.

9. Turistično društvo Ptuj: 120 let: 1886–2006: za Ptuj z ljubeznijo, uredila Katja Zupanič, gradivo in fotografije so bile zbrane v arhiv Turističnega društva Ptuj et al., prevod v nemščino Marija Hernja Masten, prevod v angleščino Nada Jurkovič.

10. Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov, avtorji popisa Aleksander Žižek et al., avtor strokovnega uvoda Dejan Zadravec, prevod v nemški jezik Mojca Horvat, prevod v angleški jezik Nina Gostenčnik, 2009.

11. Dominikanski samostan na Ptuju, Jože Mlinarič, Jože Curk, uredila Marija Hernja Masten, prevod povzetka v nemščino Marija Vukašinović Mikuž, prevod povzetka v angleščino Tanja Ostrman Renault, risba Branko Vnuk, fotografije Bine Kovačič, Boris Farič, Boris Prelog.

12. Arhivi – zakladnice spomina, napisali Zdenka Bonin et al., uredil Andrej Nared, prevodi povzetkov Manca Gašperšič, Mojca Horvat, Daniela Milotti Bertoni, 2014.

Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju
Naslovnice izdanih publikacij Zgodovinskega arhiva na Ptuju  

 

O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
 • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.