Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Strokovna usposabljanja uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

ZADEVA: Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom in še nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti

 

S tem dopisom še posebej zaprošamo odgovorne osebe, kjer nimajo zadolženega uslužbenca, ki dela z dokumentarnim gradivom, da le tega imenujejo in v skladu z zakonodajo omogočijo usposabljanje ter opravljanje zakonsko obveznega preizkusa strokovne usposobljenosti. 

 

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, št. 51/14) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS., št. 66/16), mora biti delavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, strokovno usposobljen za to delo. Strokovna usposobljenost se izkazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti po opravljenem strokovnem usposabljanju.

 

Strokovno usposabljanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom in še nimajo opravljenega preizkusa usposobljenosti, bo v četrtek, 15. novembra 2018 v prostorih Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Vičava 5 (bivša vojašnica), od  9.00 do predvidoma 16.00 ure.

Udeležba na strokovnem usposabljanju je pogoj za pristop k preizkusu strokovne usposobljenosti.

Datum ustnega preizkusa strokovne usposobljenosti bomo dogovorili na usposabljanju.

 

Na usposabljanju se bodo kandidati seznanili z(s):

 • namenom varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • dolžnostmi javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • pravili pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva pred prenosom v stalno zbirko,
 • načinom urejanja dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
 • roki hranjenja dokumentarnega gradiva,
 • postopki za uporabo dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
 • varstvom tajnosti osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost,
 • o načinu varovanja dokumentarnega  gradiva pred poškodbami, uničenjem in  izgubo, ogled arhivskih skladišč,
 • pogoji za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni obliki,
 • načinom zajema, pretvorbe in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
 • področjem informatike (politika varovanja informacij, upravljanje z informacijskimi sredstvi, fizično in tehnično varovanje opreme in prostorov, obvladovanje dostopa, upravljanje varnostnih dogodkov, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja).
 • načinom in postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
 • kategorijami dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva,
 • načinom in postopkom izročanja arhivskega gradiva arhivu.

 

 

Prosimo vas, da prijavite kandidate najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2018 na naslov: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5, 2250 Ptuj ali e-naslov: tajnistvo@arhiv-ptuj.si

Za vsa dodatna vprašanja, informacije smo vam na voljo na tel.št. 02 78 79 730.

 

Cena strokovnega usposabljanja je 50€ (za neposredne proračunske uporabnike 40€). Plačilo se izvede na podlagi izpolnjene naročilnice.

Cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 70€ (za neposredne proračunske uporabnike 60€). Zgodovinski arhiv na Ptuju ni zavezanec za DDV. Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku.

Vse cene vključujejo DDV in so določene s sklepom Ministrstva za kulturo, št. 625-6/2009-9

 

Prosimo, da udeleženci s seboj prinesejo spričevalo o opravljeni srednješolski izobrazbi ter izpolnjeno naročilnico. 

 

 

S spoštovanjem,                         

                                                                                                                 Katja Zupanič, prof.

                                                                                      direktorica Zgodovinskega arhiva na Ptuju

 

Priloge:

- Uraden dopis skupaj s prilogami za prijavo

- Urnik izobraževanj

 

 

O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
 • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.