Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Strokovna usposabljanja uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom

 

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006, 24/14 – Odl. US, 51/2014), v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) v Zgodovinskem arhivu na Ptuju organiziramo strokovna usposabljanja za delo z dokumentarnim gradivom v obliki izobraževanj za pripravo za preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom ter izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. seminarje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Kandidati pridobijo znanja iz naslednjih področij: 

 1. veljavne zakonodaje glede:
 • namena varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • dolžnosti javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 • pravil pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva pred prenosom v stalno zbirko,
 • načina urejanja dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
 • pogojev za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni obliki,
 • zajema, pretvorbe in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki in hrambi dokumentarnega gradiva na mikrofilmu,
 • varstva tajnosti, varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov;
 1. arhivistike v najširšem smislu glede:
 • načina in postopka odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega,
 • dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva,
 • načina in postopka izročanja arhivskega gradiva arhivu;
 1. upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki glede:
 • rokov hrambe dokumentarnega gradiva,
 • postopka za uporabo dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
 • načina varovanja dokumentarnega grdiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo,
 • načina uporabe informacijske tehnologije pri delu z dokumentarnim gradivom,
 • nosilcev in oblik zapisa za dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva,
 • zajema in pretvorbe gradiva v fizični obliki,
 • zajema, pretvorbe in hrambe gradiva v digitalni obliki;

č) informatike glede:

 • politike varovanja informacij,
 • upravljanja informacijskih sredstev,
 • varnosti, fizičnega in tehničnega varovanja opreme in prostorov,
 • obvladovanja dostopa,
 • upravljanja varnostnih dogodkov,
 • zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.

Izobraževanja in preizkus strokovne usposobljenosti potekajo v prostorih Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Vičava 5, 2250 Ptuj.

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom v 2. in 5. členu določa, da udeleženci seminarja po zaključku strokovnega usposabljanja opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti. Preizkus strokovne usposobljenosti v skladu s Pravilnikom lahko opravljajo tudi fizične osebe ali delavci pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom v zasebni lasti. Preizkus strokovne usposobljenosti se opravi pri pristojnem arhivu.

Oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, mora strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom se mora oseba za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za področja iz drugega odstavka 3. člena pravilnika organizirajo pristojni arhivi. V primeru, da pristojni arhiv v okviru rednega sodelovanja z uslužbencem javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, pred potekom treh let po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti uslužbenca ugotovi, da ta uslužbenec izvršuje dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva  v skladu z arhivsko zakonodajo, mu lahko pristojni arhiv izda potrdilo o izpolnjevanju zahteve o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

V arhivu organiziramo dve vrsti strokovnih izobraževanj:

 • Strokovna izobraževanja za pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti 
 • Strokovna izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom

 

PRAVILNIK O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

 

 

Evidenčna prijava

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za evidenčno prijavo.

V obrazcu, prosimo označite, za katero izobraževanje se zanimate.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
 • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
 • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
 • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
 • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.