Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Čitalnica Zgodovinskega arhiva na Ptuju

 

Vičava 5, 2250 Ptuj

Telefon: +386 (0)2 787-97-43
E-pošta: citalnica.zap@arhiv-ptuj.si

Kontaktna oseba: Rok DAJNKO

 

Uradne ure:

- ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
- sreda od 8.00 do 16.00 ure,
- petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.

  Fotografija čitalniških prostorov v Zgodovinskem arhivu na Ptuju

 

Iskalnik po fondih in zbirkah

Iskalnik po podatkovni zbirki arhiva v Virtualni arhivski čitalnici

 

Ena izmed osnovnih dejavnosti arhiva je tudi uporaba arhivskega gradiva v znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene ali za različne upravne in poslovne namene. Arhivsko gradivo se daje v uporabo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter v skladu z Navodilom za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici.

Uporabniki/raziskovalci lahko naročajo javno in zasebno arhivsko gradivo v raziskovalne namene v čitalnici arhiva pisno, po telefonu ali preko elektronske pošte. Pred uporabo arhivskega gradiva mora uporabnik izpolniti matični list z osebnimi podatki in podpisati izjavo o seznanitvi z varstvom tajnih in osebnih podatkov (63. člen ZVDAGA), o skrbnem ravnanju z gradivom in doslednosti pri navajanju virov. V nasprotnem primeru namreč uporabnik odgovarja za zlorabo. V obrazcu Prijava uporabe gradiva uporabnik navede temo raziskovanja, datum izpolnitve, verodostojnost podatkov pa potrdi z lastnoročnim podpisom. Uporabniki, ki so mlajši od 16 let, morajo ob prijavi uporabe arhivskega gradiva navesti mentorja ali drugo osebo, ki je prisotna ob uporabi arhivskega gradiva. Mladoletne osebe, starejše od šestnajst let, morajo ob prijavi uporabe arhivskega gradiva predložiti tudi potrdilo šole ali druge ustanove o dejstvu, da uporabniki preučujejo tematiko, v zvezi s katero želijo uporabiti arhivsko gradivo.

V pomoč pri delu so v čitalnici uporabnikom na razpolago vodniki po fondih in zbirkah, inventarji, računalniške podatkovne zbirke, iskalnik za poizvedovanje po podatkovnih zbirkah SIRAnet ter uporaba interne strokovne knjižnice. Individualno so uporabnikom zmeraj na voljo tudi arhivisti. Zaposleni v čitalnici smo pri svojem delu dolžni organizirati delo v skladu s čitalniškim redom in pomagati uporabnikom z najrazličnejšimi informacijami ter nasveti. Uspešna komunikacija med uporabnikom in strokovnim delavcem je tako za njegovo nadaljnje delo zelo pomembna.

Pred uporabo gradiva uporabnike opozorimo:

-           da lahko praviloma naročijo največ pet tehničnih enot arhivskega gradiva in da lahko novo gradivo naročijo šele po pregledu in vračilu naročenega;

-           da smejo uporabljati le eno tehnično enoto in eno pomagalo (škatlo, knjigo, mapo, načrt itd.);

-           če naročeno arhivsko gradivo vsebuje nedostopne podatke po 65. členu ZVDAGA in ga je potrebno pregledati ter pripraviti anonimizirane kopije arhivskega gradiva, mora arhiv najkasneje v desetih delovnih dneh od sprejema naročila uporabnika obvestiti, kdaj in v kakšni obliki bo to dostopno.

Uporabniki čitalnice osebno prtljago odložijo v ločeni garderobi. Da se arhivsko gradivo ne bi poškodovalo, ima lahko uporabnik na delovni mizi v čitalnici ob arhivskem gradivu le pripomočke, ki so nujno potrebni (papir, pisalo – svinčnik, prenosni računalnik).

Pri objavah, razstavah ali reprodukcijah arhivskega gradiva mora uporabnik uporabljeno gradivo citirati z navedbo imena ali kratice arhiva ZAP, imena signature arhivskega fonda ali zbirke, navesti mora številko tehnične ali arhivske enote, iz katere je arhivsko gradivo. Uporabniki, ki so na podlagi arhivskega gradiva iz arhiva objavili publikacijo ali članek, so dolžni arhivu izročiti en izvod publikacije ali članka.

Kataster mesta Ptuja iz leta 1824

Uporabniki v čitalnici dobijo v pregled originalno arhivsko gradivo. Poškodovano gradivo ter gradivo, ki je pogosto v uporabi, si raziskovalci načeloma ogledajo v obliki digitaliziranega posnetka. Za potrebe raziskovalcev lahko arhivsko gradivo tudi fotokopiramo in skeniramo, kar obračunamo po veljavnem ceniku. Storitve fotokopiranja in skeniranja lahko opravimo za formate do A3. Izdelava reprodukcij večjega formata je možna po dogovoru z zunanjim izvajalcem. Izjema je le starejše gradivo, katerega le skeniramo. Raziskovalec lahko gradivo digitalno fotografira tudi z lastno opremo.

 

- Pravilnik o tarifah uporabe arhivskega gradiva in storitev v Zgodovinskem arhivu na Ptuju

- Navodila za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici Zgodovinskega arhiva na Ptuju

- Osnutek obrazca Matičnega lista uporabnika, izjave o seznanitvi s pogoji uporabe in dostopnosti arhivskega gradiva ter privolitev za obdelavo osebnih podatkov

O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
  • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
  • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.