Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Aktualno

Predstavitev znanstvene monografije prof.dr.Andreja Rahtena - Anton Korošec Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije

Vabimo Vas na predstavitev znanstvene monografije prof.dr.Andreja Rahtena - Anton Korošec Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije. Predstavitev bo v sredo, 22.junija ob 18.uri v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, Vičava 5.Objava fotografij iz fonda Gimnazija Ptuj

V sklopu širše dostopnosti do arhivskega gradiva, ki ga hranimo v Zgodovinskem arhivu na Ptuju smo v naši  Virtualni čitalnici v prosto objavo dodali fotografije iz fonda SI_ZAP/0142 Gimnazija Ptuj (fotografije so iz obdobja 1929-1979).

 

Vljudno vabljeni k ogledu.


Obvestilo o prostem dostopu do digitalizatov v fondu SI_ZAP/0070 Rokopisna zbirka

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da smo v sklopu širše dostopnosti do arhivskega gradiva, ki ga hranimo v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, v naši Virtualni čitalnici v prosto objavo dodali celoten digitalizirani sklop arhivskega gradiva iz fonda SI_ZAP/0070, Rokopisna zbirka, 1496-1956.

Za vpogled v digitalizirano gradivo na izbrani  popisni enoti v razdelku Datoteke kliknete na ustrezno povezavo do datoteke.

Vabljeni k ogledu!

 

 

Seznam prosto dostopnega gradiva v Virtualni čitalnici:

SI_ZAP/0070_00001 Urbar gospostva Gornji Ptuj,  cca.1677

SI_ZAP/0070_00002 Urbar gospostva Gornji Ptuj, 1622

SI_ZAP/0070_00003 Opis meja dominikalnih posesti gospostva Zavrč, 1840

SI_ZAP/0070_00004 Kopialna knjiga gospostva Turnišče, 1648-1792

SI_ZAP/0070_00005 Rektificirani subreparticijski urbar dominikanskega samostana na Ptuju, 1756-1793

SI_ZAP/0070_00006 Rektificirani subreparticijski urbar gospostva Turnišče, 1753-1785

SI_ZAP/0070_00007 Gradivo za sestavo rektificiranega subreparticijskega urbarja mestne župnije Ptuj, 1752-1753

SI_ZAP/0070_00008 Kupno pismo in urbar za posest meščanskega špitala na Ptuju, 1756

SI_ZAP/0070_00009 Urbar gornine gospostva Turnišče, 1733-1742

SI_ZAP/0070_00010 Urbar mestne župnije Ptuj, 1744

SI_ZAP/0070_00011 Rektificirani subreparticijski urbar minoritskega samostana na Ptuju, 1755-1758

SI_ZAP/0070_00012 Rektificirani subreparticijski gorninski urbar minoritskega samostana na Ptuju, 1755

SI_ZAP/0070_00013 Urbar minoritskega samostana na Ptuju,  cca.1740

SI_ZAP/0070_00014 Urbar imenja Moškanjci, 1659

SI_ZAP/0070_00015 Urbar imenja Markovci, 1666

SI_ZAP/0070_00016 Urbar gospostva Turnišče, 1676

SI_ZAP/0070_00017 Urbar imenja Trnovec, 1682

SI_ZAP/0070_00018 Urbar podedovanih ptujskih posesti in dohodkov Wolfa Sigmunda barona Herbersteina, 1616

SI_ZAP/0070_00019 Urbar gospostva Dornava, 1666

SI_ZAP/0070_00020 Urbar posesti in prihodkov v Slovenskih goricah, ki jih je Janez Jožef baron Mauerburg prejel od brata Tomaža Ignaca, 1688

SI_ZAP/0070_00021 Register gornine meščanskega špitala na Ptuju, 1708-1715

SI_ZAP/0070_00022 Urbar urada Ključarovci, 1686

SI_ZAP/0070_00023 Urbar gospostva Gornji Ptuj, 1597

SI_ZAP/0070_00024 Urbar zemljiške posesti na spodnjem Ptujskem polju, ki jo je baron Maschwander prodal baronu Sauerju,  cca.1660

SI_ZAP/0070_00025 Urbar zemljiške posesti na spodnjem Ptujskem polju, ki jo je pl. Raunach prodal baronu Sauerju, 1666

SI_ZAP/0070_00026 Ferdinand Raisp: Kronika mesta Ptuj II., 1888-1898

SI_ZAP/0070_00027 Ferdinand Raisp: Kronika mesta Ptuj I., 1857-1887

SI_ZAP/0070_00028 Spominska knjiga dominikanskega samostana na Ptuju, 1673-1794

SI_ZAP/0070_00029 Kronika župnije Sv. Bolfenka na Kogu, 1840-1937

SI_ZAP/0070_00030 Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuja, 1684-1917

SI_ZAP/0070_00031 Kronika deželnoknežjega komornega mesta Ptuj, 1873-1913

SI_ZAP/0070_00032 Ludvik Pečko: Zgodovina minortiskega samostana in župnije Sv. Petra in Pavla na Ptuju, 1861

SI_ZAP/0070_00033 Kronika nadžupnije sv. Jurija na Ptuju, 1732-1849

SI_ZAP/0070_00034 Ambrozij Capello: Kronika dominikanskega samostana na Ptuju, 2. del, 1696

SI_ZAP/0070_00035 Jurij Hauptmanič: Ptujska kronika,  cca.1690

SI_ZAP/0070_00036 Kronika mestne ljudske šole na Ptuju, 1832

SI_ZAP/0070_00037 Joseph Hönisch: Zgodovina gospodov Ptujskih, 1855

SI_ZAP/0070_00038 Joseph Hönisch: Zgodovina gospodov Ptujskih, 1855

SI_ZAP/0070_00039 (Eduard Damisch): Zgodovina nemške veje plemiške rodbine Leslie, 1855

SI_ZAP/0070_00040 Simon Povoden: Meščanska čitanka, I. del, 1821

SI_ZAP/0070_00041 Simon Povoden: Meščanska čitanka, II. del, 1825

SI_ZAP/0070_00042 Simon Povoden: Zgodovina župnij mariborskega okrožja in sekavske škofije, 1833

SI_ZAP/0070_00043 Matej Slekovec: Chorimagistri Petovienses, 1897

SI_ZAP/0070_00044 Joseph Hönisch: Gradivo za zgodovino Ptuja in okolice, 1858

SI_ZAP/0070_00045 Genealoško-biografski opis baronske rodbine Dienersperg, 1835-1910

SI_ZAP/0070_00046 Protokol trga Ptujska Gora, 1642-1711

SI_ZAP/0070_00047 Glavna poslovna knjiga podjetja Fürst s Ptuja, 1825-1860

SI_ZAP/0070_00048 Dr. Neiss: Medicinska topografija mesta Ptuj in njegove okolice, 1807

SI_ZAP/0070_00049 Protokol zapisnikov sodnih sej ptujskega mestnega sveta, 1819-1820

SI_ZAP/0070_00050 Pismo Stanka Vraza Jožefu Muršcu na Ptuj, 1837.07.29

SI_ZAP/0070_00051 Glavna poslovna knjiga ptujskega tesarskega mojstra Leopolda Schickelgruberja, 1785-1798

SI_ZAP/0070_00052 Knjiga naročnikov zdravil lekarne Pri zlatem jelenu na Ptuju, 1786-1802

SI_ZAP/0070_00053 Dnevnik nadporočnika Alojza Pollaka, 1820-1851

SI_ZAP/0070_00054 Rudarski red za spodnjeavstrijske dežele 1553, 1805

SI_ZAP/0070_00055 Navodila za sestavljanje zdravil in zatiranje bolezni, 17. st.

SI_ZAP/0070_00056 Rudarski red za spodnjeavstrijske dežele ter Rudarski red za salzburško nadškofijo, 1553

SI_ZAP/0070_00057 Navodila za zdravljenje bolezni in recepti za pripravo jedi, 1683

SI_ZAP/0070_00058 Priročnik za vojaško administracijo, 1843

SI_ZAP/0070_00059 Simon Povoden: Prispevek k štajerski cerkveni zgodovini, I. del - župnije, kuracije in podružnice v mariborski kresiji ter Simon Povoden: Prispevek k štajerski cerkveni zgodovini, II. del - samostani na Štajerskem, 1823

SI_ZAP/0070_00060 Popis podložnih posesti Minoritskega samostana Ptuj v Gornjem uradu, 1700

SI_ZAP/0070_00061 Urbar imenja, prodanega s strani Jurija st. gospoda Stubenberga Janezu Frideriku baronu Herbersteinu, 1595

SI_ZAP/0070_00062 Knjiga lekarniških receptov lekarne Pri zlatem jelenu na Ptuju, 1859-1879

SI_ZAP/0070_00063 Knjiga izplačil plač uslužbencem gospostva Vurberk, 1734-1737

SI_ZAP/0070_00064 Protokol zapisnikov sodnih sej ptujskega mestnega sveta, 1822-1823

SI_ZAP/0070_00065 Štiftni register gospostva Gornji Ptuj, 1675

SI_ZAP/0070_00066 Zbirka prepisov dokumentov dominikanskega samostana na Ptuju,  cca.1496

SI_ZAP/0070_00067 Ptujski mestni statut, 1513.08.05

SI_ZAP/0070_00068 Kronika mesta Ormož, 1877-1956

SI_ZAP/0070_00069 Seznam ormoških čitalničarjev, 1884-1938

SI_ZAP/0070_00070 Ivan Najžer: Trg Središče, 1955

SI_ZAP/0070_00071 Kronika mesta Ptuj I., 1873-1886

SI_ZAP/0070_00072 Kronika mesta Ptuj II., 1886-1892

SI_ZAP/0070_00073 Kronika mesta Ptuj III., 1893-1909

SI_ZAP/0070_00074 Protokol gospostva Branek za trg Ljutomer, 1694-1704

SI_ZAP/0070_00075 Register vinske desetine gospostva Bistriški grad, 1674-1675

SI_ZAP/0070_00076 Urbar kupljenih posesti Jurija Sigmunda gospoda Stubenberga, 1593

SI_ZAP/0070_00077 Joseph Hönisch: Zgodovina gospodov Ptujskih, 1855

SI_ZAP/0070_00078 Jurij Hauptmanič: Ptujska kronika cca. 1690,  cca.1855

SI_ZAP/0070_00079 Matej Slekovec: Chorimagistri Petovienses 1897, 19399

SI_ZAP/0070_00080 Joseph Hönisch: Nagrobnik ptujskega nadžupnika Henrika iz leta 1341, 1858

SI_ZAP/0070_00081 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Ožbalta na Ptuju,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00082 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Urban - Destrnik,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00083 Joseph Hönisch: Kaplani kuracije sv. Bolfenka v Slovenskih goricah,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00084 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Rupert v Slovenskih goricah,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00085 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Andraž v Slovenskih goricah,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00086 Joseph Hönisch: Vikarji župnije sv. Marjeta niže Ptuja,  cca.1858

SI_ZAP/0070_00087 Blagajniški dnevnik prihrankov Karoline Fürst, roj. Schwab, 1879-1913

SI_ZAP/0070_00088 Josip Kostanjevec: Ormož in njegova zgodovina, 1928

SI_ZAP/0070_00089 Stoletni koledar, 1838

SI_ZAP/0070_00090 Matija Šinko: Sanje Device Marije, 1846

SI_ZAP/0070_00091 Meditacija o smrtnem grehu, 1770

SI_ZAP/0070_00092 Meditacija o malem (odpustljivem) grehu, 1770

SI_ZAP/0070_00093 Pridiga o dvojni pokornosti, 1817

SI_ZAP/0070_00094 Pridiga ob priliki posvetitve prapora pešpolka Lusignan,  cca.1806

SI_ZAP/0070_00095 Pridiga ob priliki dneva presvetega imena Jezusovega,  cca.1820

SI_ZAP/0070_00096 Jožef Muršec: Pridiga ob priliki dneva sv. Bolfenka, 1830

SI_ZAP/0070_00097 Jožef Muršec: Pridiga ob priliki dneva vseh svetih, 1830

SI_ZAP/0070_00098 Jožef Muršec: Pridige II.,  cca.1832

SI_ZAP/0070_00099 Jožef Muršec: Pridige V., 1832

SI_ZAP/0070_00100 Pismo vojaškega topničarja Antona Rosiga iz Hamburga bratu, 1851

SI_ZAP/0070_00101 Knjižica z recepti za kozmetične izdelke lekarne Pri zlatem jelenu, s.d. (brez datuma)

SI_ZAP/0070_00102 Knjižica z recepti za kozmetične izdelke lekarne Pri zlatem jelenu, s.d. (brez datuma)

SI_ZAP/0070_00103 Začetki splošnega šolstva na Ptuju, s.d. (brez datuma)

SI_ZAP/0070_00104 Pismo avstrijskega zunanjega ministra Klemensa von Metternicha, 1813.10.17

SI_ZAP/0070_00105 Faksimile ptujskega mestnega statuta iz 1376,  cca.1941

SI_ZAP/0070_00106 Urbar urada Gočova, 1681.04.27

 O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
  • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
  • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.