Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

Aktualno

KULTURNI BAZAR 2018

5. aprila 2018 bo v Cankarjevem domu ponovno potekal Kulturni bazar ( http://www.kulturnibazar.si/domov/). Udeležba je brezplačna, vendar se morate do 20. marca prijaviti, če želite obiskati različna predavanja. Natančen program najdete na zgornji povezavi.


Arhivi bomo ponovno imeli skupno stojnico, na kateri bomo predstavljali svojo dejavnost. Ob 12.00 bo v dvorani E1 predavanje o Raziskovalnem delu v arhivu (mag. Marjana Kos iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana in dr. Gregor Jenuš iz Arhiva Republike Slovenije), kjer bosta prikazana tudi dva nova kratka filma, ki prikazujeta prve korake k raziskavi arhivskega gradiva.

V okviru delavnic za otroke in mladino bo Dunja Mušič iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana vodila delavnico kaligrafije med 14.00 in 14.45 v prvem preddverju Cankarjevega doma.


Uvodni seminar s področja notranjih pravil za zajem in hrambo – Arhiv Republike Slovenije, 13. 3. 2018

Arhiv Republike Slovenije je v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 v torek, 13. 3. 2018 pripravlja enodnevni uvodni seminar, ki je namenjen pridobitvi dodatnih strokovnih znanj s področja priprave in sprejema notranjih pravil.

Termin usposabljanja: 13.  3.  2018
Lokacija usposabljanja: Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, avla (1. nadstropje). Podrobnosti...


Vzpon in zaton Dienerspergov

Vljudno Vas vabimo na predstavitev knjige Vzpon in zaton Dienerspergov v torek, 6.februarja 2018, ob 12.00 uri v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, Vičava 5.


KINO JE VEDNO DOBRA IDEJA

V galerijskem hodniku Zgodovinskega arhiva na Ptuju, VIČAVA 5, od srede 17. januarja 2018 do konca marca 2018 na ogled vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro, nadvse zanimiva razstava "KINO JE VEDNO DOBRA IDEJA", 120 let od prve kinopredstave na Ptuju, ki smo jo pripravili v sodelovanju Zgodovinski arhiv na Ptuju in Center interesnih dejavnosti Ptuj (upravitelj Mestnega kina Ptuj). Ob vsebinsko in slikovno bogati razstavi je izšla tudi obsežna monografija o kinematografiji na Ptuju.
Doživite bogat pregled ptujske kino-zgodovine, kjer mdr. predstavljamo (pri nas pozabljeno/spregledano) uspešno filmsko igralko nemškega filma sredi tridesetih let 20.stol., rojeno v neposredni bližini Ptuja - Angelo Zalokar.

Vljudno vabljeni!


Predstavitev knjige VODNIK PO ARHIVSKEM GRADIVU 1.SVETOVNE VOJNE

Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper
 
Vas vljudno vabijo na predstavitev tiskane in elektronske verzije knjige z naslovom
 
VODNIK PO ARHIVSKEM GRADIVU 1. SVETOVNE VOJNE
 
v sredo, 10. januarja 2018, ob 12.30 uri v prvem nadstropju Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.
 
 
Knjigo bosta predstavila izr. prof. dr. Petra Svoljšak, predstojnica Zgodovinskega inštituta  Milka Kosa ZRC SAZU, in urednik knjige dr. Jure Volčjak.Dodatno izobraževanje - novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

V skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS. št. 66/16) se mora oseba, ki ima opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga organizirajo pristojni arhivi.

Zgodovinski arhiv na Ptuju pripravlja dodatno, enodnevno izobraževanje na temo novosti, ki jih prinaša nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17), ki je bila sprejeta avgusta 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

Na izobraževanju vam bodo predavatelji predstavili novosti in spremembe, ki jih prinaša Uredba, skupaj s praktičnim prikazom priprave arhivskega gradiva na predajo pristojnemu arhivu.

Predavatelji:

mag. Nada Čibej, direktorica, Pokrajinski arhiv Koper

dr. Miroslav Novak, arhivski svetnik, Pokrajinski arhiv Maribor

Nataša Majerič Kekec, višja arhivistka, Zgodovinski arhiv na Ptuju

 

Datum izobraževanja: TOREK, 28. novembra 2017

Lokacija: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5, predavalnica

Cena udeležbe: 50€ (za neposredne proračunske uporabnike 40€). Plačilo se izvede na podlagi izpolnjene naročilnice. Zgodovinski arhiv na Ptuju ni zavezanec za DDV. Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku.

 

Izpolnjeno prijavnico na dodatno izobraževanje s podatki o udeležencih (ime, priimek, zaposlitev) pošljite na elektronski naslov: tajnistvo@arhiv-ptuj.si najkasneje do četrtka, 23. novembra 2017 na naslov: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5, 2250 Ptuj ali e-naslov: tajnistvo@arhiv-ptuj.si.  ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO!

Za vsa dodatna vprašanja, informacije smo vam na voljo na tel.št. 02 78 79 730.

Vljudno vabljeni!

 

S spoštovanjem,

Katja Zupanič, prof.

direktorica Zgodovinskega arhiva na Ptuju


Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, št. 51/14) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS., št. 66/16), mora biti delavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, strokovno usposobljen za to delo. Strokovna usposobljenost se izkazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti po opravljenem strokovnem usposabljanju.

Strokovno usposabljanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom in še nimajo opravljenega preizkusa usposobljenosti, bo v četrtek, 16. novembra 2017 v prostorih Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Vičava 5 (bivša vojašnica), od  9.00 do predvidoma 16.00 ure.

Udeležba na strokovnem usposabljanju je pogoj za pristop k preizkusu strokovne usposobljenosti.

Ustni preizkus strokovne usposobljenosti bo potekal v tednu po opravljenem izobraževanju, v Zgodovinskem arhivu na Ptuju.

 KINO JE VEDNO DOBRA IDEJA

Vabimo Vas na otvoritev razstave in predstavitev knjige

KINO JE VEDNO DOBRA IDEJA: 120 LET OD PRVE KINOPREDSTAVE NA PTUJU

Razstava in knjiga o zgodovini predvajanja filmov na Ptujskem sta plod večletnega sodelovanja upravitelja Mestnega kina Ptuj, Centra interesnih dejavnosti Ptuj in Zgodovinskega arhiva na Ptuju.

Pridružite se nam v četrtek, 21. setembra 2017, ob 19.00 na predstavitvi obsežnega in zanimivosti polnega pregleda bogate ptujske zgodovine.

 

Razstava bo v Mestnem kinu Ptuj na ogled do konca leta, januarja pa se preseli v prostore Zgodovinskega arhiva na Ptuju.

Vljudno vabljeni!


Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list Republike Slovenije, št. 42, stran 6136 z dne 4.8.2017)

Ta uredba podrobneje opredeljuje ustvarjalce arhivskega gradiva, zajem, pretvorbo in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev, urejanje, vrednotenje in uničenje dokumentarnega gradiva ter odbiranje arhivskega gradiva, izročanje arhivskega gradiva, hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske depoje, varstvo filmskega arhivskega gradiva, varstvo zasebnega arhivskega gradiva, strokovno obdelavo arhivskega gradiva, evidence, uporabo arhivskega gradiva, registracijo ponudnikov opreme in storitev, certificiranje opreme in storitev, registre elektronske hrambe ter delo arhivske komisije, Sveta direktorjev in Arhivskega sveta.


Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP)

Zakon je posledica izvršitve odločbe Ustavnega sodišča Št. U-I-70/12-14. Ustavno sodišče je s to odločbo razsodilo, da je »Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ... v neskladju z Ustavo, kolikor med javno arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po tem zakonu opredeljeni kot javnopravne osebe, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov«.


O nas

Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5
2250 Ptuj Slovenija
Tel: +386 (2) 787-97-30

Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43

Pisarna za izdajo dokumentov
Tel: +386 (2) 787-97-33

Uradne ure

Pisarna za izdajo dokumentov
  • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure,
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom od 8.00 do 13.00 ure.
Čitalnica
  • ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 15.00 ure.
  • sreda od 8.00 do 16.00 ure,
  • petek in dan pred praznikom, od 8.00 do 14.00 ure.