Zgodovinski Arhiv Ptuj
Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5 
2250 Ptuj Slovenija   
Tel: +386 (2) 787-97-30   


Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43   

Razglednica Ptuja
 
 
Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom in še nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti 

Strokovno usposabljanje za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom in še nimajo opravljenega preizkusa usposobljenosti, bo v četrtek, 17. novembra 2016 v prostorih Zgodovinskega arhiva na Ptuju, Vičava 5 (bivša vojašnica), od  9.00 do predvidoma 16.00 ure.
Udeležba na strokovnem usposabljanju je pogoj za pristop k preizkusu strokovne usposobljenosti.
Preizkus strokovne usposobljenosti bo 24. novembra 2016 ob 9. uri v Zgodovinskem arhivu na Ptuju - arhivska čitalnica. Več...
 
 
 

 
 Uradne ure
Zgodovinski članki
Iskanje po fondih in zbirkah